انتقادها از ۲۰ سال حضور بی‌نتیجه امریکا در افغانستان

روسیه از حضور ۲۰ ساله امریکا در افغانستان انتقاد کرده و گفت، حضور امریکایی‌ها در این مدت دستاوردی درپی نداشته است. همزمان چین نیز خواهان تحقیق در مورد جنایات احتمالی امریکا در ۲۰ سال گذشته در افغانستان شده و حمله اخیر امریکا در کابل که منجر به تلفات غیرنظامیان شد، محکوم کرده است.

درهمین حال وزیر خارجه پاکستان از جامعه جهانی خواسته است، که افغانستان را تنها نگذارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *