رکورد شکنی سویه دلتای کرونا در ایران، تهران در وضعیت “سرخ”

در پی شیوع گسترده ویروس نوع دلتای کرونا در ایران، مقام‌های بهداشتی این کشور از شکسته…

مرگ ۲۸ نفر بر اثر ابتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌‌‌یک‌شـــنبه (۱۷ اسد) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۳۲۰ مورد…

شناسایی ۵۸۷ مورد تازه ابتلا به کرونا و مرگ ۳۰ نفر در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌‌دو‌شـــنبه (۱۱ اسد) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۵۸۷ مورد…

مرگ ۳۷ نفر بر اثر ابتلا به کرونا، در بیست‌وچهار ساعت گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌‌یک‌شـــنبه (۱۰ اسد) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۴۸۴ مورد…

مرگ ۲۸ نفر و شناسایی ۳۱۹ مورد ابتلای تازه به کرونا، در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌‌شـــنبه (۹ اسد) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۳۱۹ مورد…

شناسایی ۷۰۸ مورد ابتلای تازه به کرونا و مرگ ۳۵ نفر، در بیست‌وچهار ساعت گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌دو‌شـــنبه (۴ اسد) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۷۰۸ مورد…

ثبت ۳۷۸ مبتلای تازه و مرگ ۴۹ نفر بر اثر ابتلا به کرونا، در بیست‌وچهار ساعت گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌شـــنبه (۲۶ سرطان) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۳۷۸ مورد…

مرگ ۷۲ نفر و ثبت ۷۵۴ مورد ابتلای تازه به کرونا در یک شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز سه‌شـــنبه (۲۲ سرطان) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۷۵۴ مورد…

شناسایی ۱۲۳۶ مورد ابتلای تازه به کرونا و مرگ ۵۸ نفر، در بیست‌وچهار ساعت گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز دو‌شـــنبه (۲۱ سرطان) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۱۲۳۶ مورد…

شناسایی ۱۰۹۵ ابتلای تازه و مرگ ۵۶ نفر در بیست‌و‌چهار ساعت گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز شــنبه (۵ سرطان) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۱۰۹۵ مورد…