در دو روز گذشته ۳۱۷ زندانی طالبان رها شده‌اند

دفتر شورای امنیت ملی اعلام کرد که دولت افغانستان در دو روز گذشته ۳۱۷ زندانی طالبان را از زندان‌های کشور رها کرده است.

شمار زندانیان رهاشده‌ طالبان اکنون به ۴ هزار و ۹۱۷ نفر رسیده و ۱۸۳ زندانی دیگر این گروه نیز به‌زودی آزاد می‌شوند.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در نخستین روز عید قربان از آزاد سازی ۴ هزار و ۶۰۰ زندانی طالبان خبر داد و گفت که تا چهارم عید، ۵۰۰ زندانی دیگر این گروه نیز آزاد خواهند شد.

با رهایی این ۵۰۰ زندانی طالب، تعداد زندانیان رها شده‌ی این گروه از نزد دولت به ۵ هزار و ۱۰۰ نفر می‌رسد که به گفته رییس جمهور؛” این ۵۰۰ زندانی در پاسخ به صلح طالبان و آتش‌بس آنها در ایام عید قربان انجام می‌شود و شامل فهرست ۵ هزار نفری این گروه نمی‌شود”.

این ۳۱۷ زندانی در حالی آزاد می‌شوند که آقای غنی پیش از این گفته بود که آزاد سازی ۴۰۰ زندانی باقی مانده طالبان را به لوی‌جرگه مشورتی صلح واگذار می‌کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *