عراق – آغاز رقابت های انتخاباتی همزمان با افزایش تنش ها بین گروه های مقاومت و امریکا

با آغاز رقابت های انتخاباتی در عراق، ائتلاف بزرگ فتح اعلام کرد، اخراج نیروهای بیگانه یکی از اهداف اصلی آنان است. براساس گزارش ها، این ائتلاف، به دنبال کرسی نخست وزیری این کشور است. همزمان، نخست وزیر و رئیس جمهوری عراق بر برگزاری انتخابات به موقع تاکید کردند. این کشور با تمدید حضور نظامیان امریکایی، وارد مرحله حساسی شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *