اتحادیه اروپا: با طالبان به دنبال مذاکره هستیم

جوزف بورل؛ رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید، راهی جز مذاکره با طالبان وجود ندارد. او روز گذشته در پارلمان اروپا گفته، بروکسل تلاش‌ها را با حکومت‌های عضو اتحادیه اروپا تنظیم کرده تا حضور دیپلماتیک‌شان در کابل بررسی شود. بورل افزود، بحران افغانستان پایان نیافته و برای نفوذ در تحولات، به جز از گفتگو با طالبان، راه دیگری ندارند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، روی اهمیت حقوق بشر در افغانستان تاکید کرد. شماری از کشورهای جهان، گروه طالبان را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند اما مسئولان طالبان می‌گویند باورمند به مسائل حقوق بشری هستند اما این موضوع نباید در مغایرت با شریعت قرار بگیرند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *